Loading...
 Start Page

Παθήσεις

Υπογονιμότητα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στο 30 - 40% περίπου των περιπτώσεων υπογονιμότητας, αποκλειστικά υπεύθυνος είναι ο άνδρας και σε ένα επιπρόσθετο 50% υπεύθυνοι είναι και οι δυο. Ορισμός της υπογονιμότητας είναι η αποτυχία σύλληψης μετά από προσπάθειες ενός έτους χωρίς προφυλάξεις.Η εκτίμηση του υπογόνιμου άνδρα είναι γρήγορη οικονομική και μη επεμβατική.Η προσπέλαση είναι παρόμοια με κάθε προσπέλαση για την εκτίμηση κάθε ιατρικού προβλήματος. Περιλαμβάνει ένα λεπτομερές ιστορικό, κλινική εξέταση και ένα βασικό εργαστηριακό έλεγχο.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

 1. Σεξουαλικό ιστορικό: Συχνότητα επαφών, αντισυλληπτικές μέθοδοι, χρήση λιπαντικών.
 2. Ατομικό αναμνηστικό: Ιστορικό κρυψορχίας,ηλικία εφηβείας, χειρουργεία ελάσσονος πυέλου, ορχεοπηξία, βαζεκτομή, κακώσεις, ουρολοιμώξεις, σακχαρώδης διαβήτης, φάρμακα, κάπνισμα, αλκοόλ, ιστορικό γάμων ή σχέσεων.
 3. Οικογενειακό ιστορικό: Ορχική δυστροφία, υπογοναδοτροπισμός, κρυψορχία.
 4. Αναπαραγωγικό ιστορικό της συντρόφου.

ΦΥΣΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

 • Σωματική κατασκευή, δευτερογενή χαρακτηριστικά του φύλου.
 • Εξέταση γεννητικών οργάνων.

ΑΡΧΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

 • Εξέταση ούρων (πυουρία, αιματουρία)
 • Σπερμοδιάγραμμα
 • Ορμονική εκτίμηση (FSH, LH, τεστοστερόνη, οιστραδιόλη, Τ3, Τ4, TSH)

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΔΡΙΚΗΣ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ

 1. Απουσία εκσπερμάτισης.
 2. Αζωοσπερμία.
 3. Ολιγοσπερμία.
 4. Ασθενοσπερμία.
 5. Τερατοσπερμία.

ΕΡΕΥΝΑ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

Η αρχική εκτίμηση και η πρώτη διαφορική διάγνωση πιθανόν να μην καταλήξουν σε αποτέλεσμα.Τότε έχει ένδειξη πιο εξειδικευμένη έρευνα.

 1. Αντισπερματικά αντισώματα.
 2. Χρωματισμός των λευκοκυττάρων του σπέρματος.
 3. Καλλιέργειες σπερματικού υγρού.
 4. Λειτουργική εκτίμηση των σπερματοζωαρίων.
 5. Ορχική βιοψία,βαζογραφία.

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

 1. Υπέρηχος, triplex οσχέου.
 2. Φλεβογραφία.
 3. Διορθικό υπερηχογράφημα.
 4. CT, MR πυέλου υπόφυσης.

ΑΙΤΙΕΣ ΤΗΣ ΑΝΔΡΙΚΗΣ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Τα αποτελέσματα του ιστορικού, της φυσικής εξέτασης και των εργαστηριακών εξετάσεων θα καταστήσουν δυνατή την ταξινόμηση του ασθενούς σε μια από τις παρακάτω αιτιολογικές κατηγορίες. Σε ένα ποσοστό 25% όμως δεν βρίσκεται καμία αιτία. Τότε κατατάσονται στην κατηγορία της ιδιοπαθούς υπογονιμότητας.

1. ΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΕΣ Η ΠΡΟΟΡΧΙΚΕΣ

ΝΟΣΟΣ ΥΠΟΘΑΛΑΜΟΥ

 • Ανεπάρκεια γοναδοτροπινών (σύνδρομο Kallman).
 • Mεμονωμένη ανεπάρκεια της LH(σύνδρομο του γόνιμου ευνούχου).
 • Mεμονωμένη ανεπάρκεια της FSH.
 • Συγγενή υπογοναδοτροπικά σύνδρομα.

ΝΟΣΟΣ ΥΠΟΦΥΣΗΣ

 • Υποφυσιακή ανεπάρκεια (ογκοι, φλεγμονές, χειρουργεία, ακτινοβολίες).
 • Υπερπρολακτινεμία.
 • Εξωγενείς ορμόνες (πλεόνασμα ανδρογόνων, οιστρογόνων, υπερ-υποθυρεοειδισμός).

2. ΟΡΧΙΚΕΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ

 • Χρωμοσωμικές ανωμαλίες (σύνδρομο klinefelter, σύνδρομο ΧΥΥ, άρρενΧΧ).
 • Σύνδρομο Νοοman.
 • Μυοτονική δυστροφία.
 • Αμφοτερόπλευρη ανορχία.
 • Σύνδρομο μόνο από κύτταρα sertoli.
 • Γοναδοτοξικοί παράγοντες.
 • Κρυψορχία.
 • Κιρσοκήλη.
 • Ιδιοπαθής.

3. ΜΕΤΟΡΧΙΚΕΣ ΑΙΤΙΕΣ

 • Συγγενής απόφραξη των πόρων (σύνδρομο young, απουσία εκσπερματιστικών πόρων).
 • Επίκτητη απόφραξη των πόρων(βασεκτομή, βουβωνοκήλη, φλεγμονή).
 • Ανωμαλίες κινητικότητας των σπερματοζωαρίων.
 • Δυσλειτουργία σεξουαλικής επαφής.

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΔΡΙΚΗΣ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ

Αντιβιωτική αγωγή σε πυοσπερμία,βρωμοκρυπτίνη σε υπερπρολακτινεμία,θεραπεία υποκατάστασης σε υπερ-υποθυρεοειδισμό, κορτικοστεροειδή σε ανοσολογικά αίτια.

ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΙΔΙΟΠΑΘΟΥΣ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ

Ταμοξιφένη, κιτρική κλομιφένη, καλικρείνες, αυξητική ορμόνη.

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΔΡΙΚΗΣ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ

Κιρσοκηλεκτομή, βαζοβαζοστομία, ορχεοπηξία, ηλεκτροεκσπερμάτιση, διουρηθρική εκτομή των εκσπερματιστικών πόρων.

 

 

Επικοινωνήστε μαζί μας

Ανδρολογικό τμήμα Γενικού Νοσοκομείου Πατρών
Γ.Ν. Πατρών "Ο Άγιος Ανδρέας"

Τηλέφωνο: 2610227467

Email: aris.gekas@agandreashosp.gr

Login / Sitemap

© Copyright 2017 - 2019 Ανδρολογικό Τμήμα ΓΝ Πατρών