Loading...
 Start Page

Παθήσεις

Καρκίνος Όρχεως

ΠΡΟΛΗΨΗ - ΠΡΩΙΜΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΟΡΧΕΩΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 • Ο καρκίνος των όρχεων αποτελεί το 1-2% των νεοπλασμάτων του άνδρα.
 • Στο 78% των περιπτώσεων εμφανίζεται σε άνδρες ηλικίας 20-40 ετών,
 • στο 20% σε άνδρες >40 ετών, ενώ
 • στο 2% σε αγόρια < 15 ετών.

Η πιθανότητα νόσησης είναι 1:500 άνδρες με αυξανόμενη τάση, ενώ θεωρείται η πλέον θεραπεύσιμη μορφή ουρολογικού καρκίνου με συνολική επιβίωση στα πρώιμα στάδια η οποία πλησιάζει το 95%.

ΑΙΤΙΟΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ - ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Συγγενείς και επίκτητοι παράγοντες οι οποίοι έχουν ενοχοποιηθεί κατά καιρούς για τον καρκίνο του όρχη είναι:

 • Κρυψορχία: Αποτελεί ίσως τον μόνο παράγοντα για τον οποίο έχει αποδειχθεί η σχέση του με τον καρκίνο του όρχη.
 • Ο σχετικός κίνδυνος αυξάνεται από 3-14 φορές, ενώ περίπου το 10% των ασθενών με καρκίνο έχουν ιστορικό κρυψορχίας.
 • Η ανωμαλία στην μορφολογία των κυττάρων της γεννητικής σειράς,
 • η αυξημένη θερμοκρασία,
 • οι ενδοκρινικές διαταραχές και
 • η δυσγενεσία των γονάδων πιθανώς οδηγούν σε ανάπτυξη καρκίνου στον κρυψόρχη.

Επίδραση ουσιών με οιστρογονική ή αντιανδρογονική δράση:

 • Η χορήγηση οιστρογόνων στο πρώτο τρίμηνο της κύησης έχει ενοχοποιηθεί για την ανάπτυξη καρκίνου.
 • Επίσης, δυνητικός κίνδυνος υπάρχει για τα έμβρυα των οποίων οι μητέρες εκτίθενται σε βιομηχανικές τοξίνες που έχουν παρόμοια χημική δομή με τα οιστρογόνα.
 • Κληρονομική προδιάθεση ανευρίσκεται μόνο στο 2% των ασθενών.
Άλλοι παράγοντες κινδύνου:
 • Τα τραύματα,
 • οι επανειλημμένες φλεγμονές και
 • η συνεχής έκθεση σε ουσίες όπως οι φαινόλες, τα λιπάσματα, η άσβεστος και ο καπνός.

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

Ιστολογικά οι όγκοι των όρχεων ταξινομούνται σε:

 • Πρωτοπαθείς όγκους από γεννητικά κύτταρα, όπως ο καρκίνος in situ ,το σεμίνωμα (35%), το σπερματοκυτταρικό σεμίνωμα και οι μη σεμινωματώδεις όγκοι (εμβρυικό καρκίνωμα 20%, τεράτωμα, χοριοκαρκίνωμα, μεικτοί όγκοι 40-45%).
 • Όγκοι στρώματος γεννητικής χορδής, όπως όγκοι από κύτταρα Leyding, από κύτταρα Sertoli, κοκκιοκυτταρικός όγκος, γοναδοβλάστωμα και
 • Δευτεροπαθείς όγκους (μεταστατικοί, όγκοι αιμοποιητικού κ.α)

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Α. Κλινική Εικόνα

Η ανώδυνη διόγκωση του όρχη είναι η συνήθης κλινική εκδήλωση (50%) και ανακαλύπτεται τυχαία από τον ασθενή ή από την σεξουαλική του σύντροφο. Σε ποσοστό 20-30% εμφανίζεται με αμβλύ πόνο ή βάρος στο όσχεο, ενώ οξύς πόνος παρατηρείται στο 10% των περιπτώσεων.

Άτυπα ο καρκίνος των όρχεων μπορεί να εμφανιστεί με:

 • φλεγμονώδης μορφή (στο 5-25% τίθεται αρχικά η λανθασμένη διάγνωση της επιδιδυμίτιδας),
 • με μορφή που συνοδεύεται από αντιδραστική υδροκήλη, αιματοκήλη ή
 • μορφή που αποκαλύπτεται από μεταστάσεις.

Β. Εργαστηριακός Έλεγχος

Η συμβολή των καρκινικών δεικτών και ιδιαίτερα της β-χοριακής γοναδοτροπίνης( β-HCG) και άλφα φετοπρωτεΐνης (AFP), θεωρείται ανεκτίμητη για

 • την πρώιμη διάγνωση,
 • την σταδιοποίηση αλλά και για
 • την παρακολούθηση των ασθενών.

1. Χοριακή γοναδοτροπίνη (HCG)

 • Είναι μια γλυκοπρωτεΐνη η οποία εκκρίνεται φυσιολογικά από τον πλακούντα κατά την κύηση. Αποτελείται από δυο υποομάδες την α και την β και σε παθολογικές καταστάσεις εκκρίνεται σε όγκους των όρχεων και λιγότερο σε όγκους άλλων οργάνων.
 • Η β-HCG συναντάται στο 100% των περιπτώσεων αμιγούς χοριοκαρκινώματος, στο 40-60% των εμβρυικών καρκινωμάτων ενώ σε αμιγη σεμινώματα στο 5-10%.

2. Άλφα φετοπρωτεΐνη (AFP)

 • Είναι μια γλυκοπρωτεΐνη η οποία εκκρίνεται από το λεκιθικό ασκό, το ήπαρ και το γαστρεντερικό σύστημα του εμβρύου.
 • Η παρουσία αυξημένων επιπέδων της AFP δηλώνει παρουσία μη σεμινωματώδη όγκου. Η AFP δεν αυξάνεται ποτέ σε αμιγές σεμίνωμα ή χοριοκαρκίνωμα. Η ημιπερίοδος ζωής της είναι 5 ημέρες και η παραμονή υψηλών επιπέδων 4 εβδομάδες μετά την ορχεκτομή υποδηλώνει παρουσία μεταστατικής νόσου.

3. Γαλακτική δεϋδρογονάση (LDH)

 • Αυξάνεται σε κάθε τύπο όγκου από γεννητικά κύτταρα και χρησιμοποιείται κυρίως για την εκτίμηση του υπάρχοντος καρκινικού φορτίου.

Απεικονιστικός Έλεγχος

 • Η απλή ακτινογραφία θώρακος για να διαπιστωθούν ή όχι πιθανές μεταστάσεις στον πνεύμονα,
 • το υπερηχογράφημα για την επιβεβαίωση κάποιας ορχικής μάζας και
 • η αξονική τομογραφία για την διερεύνηση λεμφαδενικών μεταστάσεων, βρίσκονται στην φαρέτρα του Ουρολόγου για την διάγνωση του καρκίνου του όρχεως.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

 • Η υψηλή βουβωνική ορχεκτομή αποτελεί την πρώτη θεραπευτική αντιμετώπιση, ακόμη και σε προχωρημένη μεταστατική νόσο.
 • Η ακτινοθεραπεία και η χημειοθεραπεία π.χ με καρβοπλατίνα συμπληρώνουν την θεραπεία των όγκων του όρχη. Αξίζει να σημειωθεί ότι η τοξικότητα της καρβοπλατίνας στην σπερματογένεση είναι αναστρέψιμη και αποκαθιστάται μέσα στα επόμενα 2 χρόνια.

ΠΡΟΛΗΨΗ

 • Η πρόληψη του καρκίνου του όρχη ξεκινάει από την παιδική ακόμη ηλικία, διαγιγνώσκοντας και διορθώνοντας κάποια πιθανή κρυψορχία.
 • Αν και δεν υπάρχει απόδειξη ότι η ορχεοπηξία μειώνει τον κίνδυνο, η εκτέλεση της διευκολύνει την πρωιμότερη ανακάλυψη του καρκίνου μέσω της αυτοεξέτασης.
 • Ακολουθεί η σωστή ενημέρωση των νέων γονέων και ιδιαίτερα της μητέρας για την αποφυγή λήψης συνθετικών οιστρογόνων το πρώτο τρίμηνο της κύησης.
 • Η ευαισθητοποίηση των ατόμων αλλά και των γονέων με οικογενειακό ιστορικό για μια πιο συχνή αυτοεξέταση.
 • Επίσης, η σωστή ενημέρωση για τις διάφορες βιομηχανικές τοξίνες αλλά και η ενημέρωση για ορθολογική χρήση λιπασμάτων, άσβεστου, η ελάττωση του καπνίσματος θα οδηγούσε σε μείωση του ποσοστού εμφάνισης όγκων του όρχη.
 • Ο καρκίνος των όρχεων είναι ιάσιμος εάν ανιχνευθεί έγκαιρα και εάν δοθεί στον ασθενή η κατάλληλη θεραπεία.
 • Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό οι άνδρες να κάνουν αυτοεξέταση των όρχεων τους. Με τον τρόπο αυτό μπορούν οι ίδιοι πολύ νωρίς να ανιχνεύσουν μια αλλαγή σ' αυτούς.
 • Η αυτοεξέταση είναι καλό να γίνεται μια φορά το μήνα.
 • Η καλύτερη στιγμή για να γίνει αυτό είναι μετά από ένα ζεστό ντους ή μετά από το μπάνιο. Το ζεστό νερό χαλαρώνει το δέρμα του οσχέου και έτσι κάνει την εξέταση ευκολότερη.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Συμπερασματικά θα τονίσουμε ότι:

 • η σωστή ενημέρωση,
 • η ευαισθητοποίηση του κοινού και
 • η αυτοεξέταση των όρχεων
  η οποία οδηγεί σε έγκαιρη ανίχνευση, πρώιμη διάγνωση και θεραπεία του καρκίνου των όρχεων έχει τεράστια σημασία διότι οδηγεί στην πλήρη ίαση από τον καρκίνο αυτό στις πλείστες περιπτώσεις
 

Επικοινωνήστε μαζί μας

Ανδρολογικό τμήμα Γενικού Νοσοκομείου Πατρών
Γ.Ν. Πατρών "Ο Άγιος Ανδρέας"

Τηλέφωνο: 2610227467

Email: aris.gekas@agandreashosp.gr

Login / Sitemap

© Copyright 2017 - 2019 Ανδρολογικό Τμήμα ΓΝ Πατρών