Loading...
 Start Page

Παθήσεις

Κακώσεις ουρήθρας

Α.Οπίσθιας ουρήθρας:

 • Συνήθως σε συνδυασμό με πολυσυστηματικούς τραυματισμούς από τροχοφόρα, πτώσεις ή εργατικά ατυχήματα
 • Μπορεί να σχετίζονται με διάσταση ηβικής σύμφυσης, εντοπισμένα κατάγματα ηβικού οστού ή πιο σύνθετα κατάγματα των οστών της πυέλου
 • Απαντώνται στο 10% των ανδρών και στο 6% των γυναικών με κατάγματα πυέλου
 • Λόγω της καθήλωσης της οπίσθιας ουρήθρας στο ουρογεννητικό διάφραγμα και στους ηβοπροστατικούς συνδέσμους, η βολβομεμβρανώδης συμβολή είναι πιο ευάλωτη σε κάκωση επί καταγμάτων των οστών της πυέλου.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Φ.Ε. Διαγνωστική τριάδα

1. αίμα στο έξω στόμιο

2. αδυναμία ούρησης

3. ψηλαφητική πλήρης κύστη

Αιμάτωμα "δίκην πεταλούδας" στο περίνεο

Πυελικό αιμάτωμα που απωθεί τον προστάτη στη Δ.Ε. (όχι στη μερική ρήξη)·

Συχνά ανακαλύπτεται επί αδυναμίας τοποθέτησης καθετήρα.

Ουρηθρογραφία: Τοποθέτηση ενός foley 16 Fr χωρίς λιπαντικό 1 εκ μέσα στον σκαφοειδή βόθρο και καθήλωσή του εκεί με 1 ml νερού . Προτιμάται η εξέταση να γίνεται υπό ακτινοσκοπικό έλεγχο Χορήγηση 25 ml σκιαγραφικού και λήψη εικόνων κατά την έγχυση.

Ταξινόμηση των κακώσεων της ουρήθρας βάσει των ευρημάτων της ουρηθρογραφίας κατά Goldman.

Τύπου Ι: Ρήξη του ηβοπροστατικού συνδέσμου και μετακίνηση του προστάτη προς τα άνω. Η ουρήθρα μένει ανέπαφη και απλά διατείνεται. Δεν υπάρχει εξαγγείωση. Οι αληθείς είναι σπάνιες.

Τύπου II: Ρήξη ουρήθρας άνωθεν του ουρογεννητικού διαφράγματος. Εξαγγείωση σκιαγραφικού στην εξωπεριτοναϊκή πύελο αλλά όχι στο περίνεο. Το ουρογεννητικό διάφραγμα είναι ανέπαφο και περιορίζει την εξάπλωση του σκιαγραφικού προς τα κάτω. Απαντάται στο 15 % των κακώσεων της ουρήθρας που προέρχονται από κακώσεις της πυέλου.

Τύπου III: Ο πιο συχνός τύπος. Ρήξη άνωθεν του ουρογεννητικού διαφράγματος,αλλά η κάκωση επεκτείνεται στο διάφραγμα και περιλαμβάνει την εγγύς βολβική μοίρα. Εξαγγείωση στο περίνεο και στην εξωπεριτοναϊκή πύελο.

Τύπου IV: Ρήξη του αυχένα της κύστης που επεκτείνεται μέχρι την εγγύς ουρήθρα. Εξαγγείωση του σκιαγραφικού στην εξωπεριτοναϊκή πύελο πέριξ της εγγύς ουρήθρας.Πιθανή κάκωση του έσω σφιγκτήρα που οδηγεί σε ακράτεια.

Τύπου V: Όλες οι περιπτώσεις που αφορούν την πρόσθια ουρήθρα. Μακριά από το ουρογεννητικό διάφραγμα, σχετίζεται κυρίως με κακώσεις του περινέου. Μερική ρήξη της βολβικής μοίρας, αν και μπορεί να υπάρχει και πλήρης ρήξη. Εξαγγείωση σκιαγραφικού κάτωθεν του ουρογεννητικού διαφράγματος. Άν η περιτονία του Buck είναι ανέπαφη, τότε η εξαγγείωση περιορίζεται στα όριά της. Άν έχει ραγεί, τότε περιορίζεται στα όρια της περιτονίας του Colles. Έτσι μπορεί να υπάρχει σκιαγραφικό στην κατώτερη κοιλιακή χώρα και στο όσχεο.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ:

1. Υποστήριξη του ασθενούς (σοκ και αιμορραγία)

2. Υπερηβική κυστεοστομία (προτιμάται η κυστεοστομία από την απλή τοποθέτηση υπερηβικού καθετήρα μιας και έτσι μπορεί να επισκοπηθεί η κύστη, να επιδιορθωθούν τυχόν ρήξεις και αποφεύγεται η απόφραξη από συγκρίμματα)

3. Πρωταρχική επαευθυγράμμιση:
Θα πρέπει να επιχειρείται με την τοποθέτηση ενός καθετήρα σε σταθερούς ασθενείς είτε αμέσως είτε μετά από μερικές ημέρες. Η συνήθης τεχνική προϋποθέτει την τοποθέτηση ενός καθετήρα μέσω της κυστεοστομίας και το δέσιμο στο άκρο του ενός που να μπορεί να περάσει μέσα από την ουρήθρα στην κύστη. Διατηρήση του υπερηβικού , μετά την αφαίρεση του νέου καθετήρα μετά από 4-6 εβδομάδες,λόγω των συχνών στενώσεων που δημιουργούνται. Άν ο ασθενής ουρεί ικανοποιητικά, τον αφαιρούμε μετά από 7-14 ημέρες. Ακόμα και αν δημιουργηθούν στενώματα και απαιτηθεί ουρηθροπλαστική, τότε η έστω και ανεπιτυχής ευθυγράμμιση θα έχει φέρει τον προστάτη πιο κοντά στην κύστη και θα έχει διευκολύνει οποιαδήποτε προσπάθεια.

4. Καθυστερημένη επανακατασκευή: Το έλλειμμα από τη ρήξη πληρούται με συνδετικό ιστό ο οποίος οδηγεί σε πλήρη έλλειψη συνέχειας της ουρήθρας.Ο διαχωρισμός αυτός δεν είναι στένωμα. Μετά από 3 μήνες, ο ουλώδης ιστός είναι σταθερός αρκετά ώστε να επιτρέπει την ασφαλή διενέργεια ουρηθροπλαστικής, εφόσον βέβαια οι λοιπές κακώσεις είναι σταθερές και ο ασθενής είναι περιπατητικός.

ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ:

 • 30-60 % έχει κάποιου βαθμού ανικανότητα, στο 10 % είναι μόνιμη
 • 12-15 5 εμφανίζει στένωση μετά την ουρηθροπλαστική
 • 33%ακράτεια στην πρωταρχική επαναστόμωση.Η καθυστερημένη ανακατασκευή μειώνει αυτό το ποσοστό σε<5%

Β. Πρόσθιας ουρήθρας

Συνήθως είναι μεμονωμένες

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:

 • Ιππαστί τραυματισμοί
 • Τοποθέτηση αντικειμένων στην ουρήθρα
 • Ιατρογενώς

Κλινική εικόνα-σημεία:

 • Ιστορικό πτώσης ή χειρισμών
 • Αιμορραγία
 • Άλγος περινέου
 • Περινεϊκό αιμάτωμα
 • Δ.Ε. Κφ προστάτης

Επίσχεση ούρων Εξαγγείωση αίματος και ούρων στο περίνεο και στο όσχεο επίρήξης της περιτονίας του Buck

ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ:

 • Αιμορραγία από το σπογγιώδες σώμα στο περίνεο ή στο έξω στόμιο
 • Σήψη
 • Λοίμωξη
 • Στένωση

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ:

3 κατηγορίες τραυματισμών (Armenakas & McAninch 1996)

a. Απλή κάκωση-μώλωπας

b. Ατελής ρήξη

c. Πλήρης ρήξη

I. Γενικά μέτρα

II. Ειδικοί χειρισμοί: Εκτελείται ουρηθρογραφία.

a.Απλή κάκωση↔απλή παρακολούθηση εκτός και σημαντική αιμορραγία οπότε καθετήρας

b.Ρήξη ουρήθρας ↔υπερηβική κυστεοστομία, υπερηβικός καθετήρας

c.Ρήξη ουρήθρας με σημαντική εξαγγείωση ↔παροχέτευση, κυστεοστομία, αντιβιοτικά

d.Άμεση αποκατάσταση:σε τραυματισμούς από βλήματα χαμηλής ταχύτητας

III. Αναστομωτική ουρηθροπλαστική (>95 % επιτυχία) (οι ενδοσκοπικοί χειρισόί έχουν πτωχά αποτελέσματα, η τοποθέτηση stent αντενδείκνυνται)

 

Επικοινωνήστε μαζί μας

Ανδρολογικό τμήμα Γενικού Νοσοκομείου Πατρών
Γ.Ν. Πατρών "Ο Άγιος Ανδρέας"

Τηλέφωνο: 2610227467

Email: aris.gekas@agandreashosp.gr

Login / Sitemap

© Copyright 2017 - 2019 Ανδρολογικό Τμήμα ΓΝ Πατρών